Διοργανωτής Σεμιναρίων | Sider Services

sider services
Επωνυμία: Sider Services
Διεύθυνση: Αιολίας 1Α & Ηρακλείου 185, Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλέφωνο: 211-8005602
Website: www.SideServices.gr

 Ποιοί Είμαστε

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Marketing & Επικοινωνίας - Sider group of services

Η Sider group of services προσφέρει σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες μια ολιστική προσέγγιση επίλυσης των αναγκών τους, στους τομείς Management, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά για να:

  • Αποκτήσετε περισσότερους πελάτες
  • Αυξήσετε τον τζίρο σας
  • Αποκτήσετε πιστότερους πελάτες
  • Εξάγετε τα προϊόντα σας
  • Αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες
  • Αποκτήσετε παρουσία στο διαδίκτυο
  • Αναπτύξετε τη νέα σας επιχειρηματική δραστηριότητα

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας σε αποτελεσματικές πρακτικές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, με εργαλεία τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα.  Οι λύσεις που εφαρμόζουμε για κάθε έναν πελάτη μας ξεχωριστά, είναι σχεδιασμένες να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Ολοκληρωμένα Σεμινάρια

Έναρξη: 2015-02-11 17:00:00 | Λήξη: 2015-02-18 22:00:00 | Online Marketing - Προωθήστε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας μέσω internet! | Αθήνα

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter