Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 12:55
speech-voiceΖητείται Άμεσα Ειδικός /ή Παιδαγωγός από το Σεπτέμβριο του 2017  Περιγραφή Θέσης  / Απαραίτητες Δεξιότητες Ικανότητα Αξιολόγησης και Θεραπευτικής Παρέμβασης Παιδιών και Εφήβων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία κοκ) Ικανότητα Αξιολόγησης και Θεραπευτικής Παρέμβασης σε παιδιά
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 14:22
Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι δημοσίευσε τους προσωπικούς πίνακες με τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στους πίνακες καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων,

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter