Επιχειρηματικότητα

Η Εθνική Τράπεζα, με στόχο να στηρίξει ουσιαστικά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα μας, διεξάγει τον 3ο Διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία». Σκοπός του Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» είναι να αναδείξει και να…
Σελίδα 20 από 20

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter