Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 22:39

Οι ευθύνες για τα ΑΕΙ και η απάντηση του Υπ. Παιδείας

Γράφτηκε από τον 

Τα ελληνικά ΑΕΙ πάσχουν σήμερα από μια σειρά προβλημάτων όπως ο υπερβολικός αριθμός τόσο φοιτητών όσο και διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού, η ελλιπής χρηματοδότηση, ο ασφυκτικός κρατικός έλεγχος κ.ά.

Κύριος υπαίτιος όλων αυτών δεν είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά ο τρόπος με τον οποίον οργανώθηκαν τα πανεπιστήμια από τον νομοθέτη. Το προσχέδιο του νέου νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας δεν επιδιώκει όμως καθόλου την υπέρβαση των προβλημάτων.

Το αντίθετο συμβαίνει. Το προσχέδιο κινείται στην κατεύθυνση της κατεδάφισης όσων ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών έχουν απομείνει στα "πανεπιστήμια" αυτά, στην κατεύθυνση δηλαδή της πλήρους μετατροπής τους σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Το εγχείρημα είναι πολλαπλά αντισυνταγματικό. Το πολιτικό σύστημα, αφού πρώτα προσπάθησε ανεπιτυχώς να καταργήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος στην αναθεώρηση του 2006-2008, τώρα επιλέγει να "λησμονήσει" την ύπαρξή του. Εντελώς ενδεικτικά μπορεί να επισημανθεί ότι αντισυνταγματική είναι καταρχάς η συρρίκνωση της "πλήρους αυτοδιοίκησης" των ΑΕΙ στην εκλογή των καθηγητών - μελών του πανίσχυρου συμβουλίου διοίκησης. Καταργείται έτσι η αυτοδιοίκηση στο επίπεδο της Σχολής, αφού ο κοσμήτορας θα διορίζεται από το συμβούλιο διοίκησης. Εξάλλου το Τμήμα, που αποτελεί το κύτταρο της αυτοδιοίκησης (αφού αυτό αντιστοιχεί στο εύρος μιας αναγνωρισμένης επιστήμης), υποβαθμίζεται σε απλό "πρόγραμμα σπουδών" και αποδυναμώνεται πλήρως.

Περαιτέρω η συμμετοχή στο συμβούλιο διοίκησης εξωπανεπιστημιακών μελών ισάριθμων με τους εκλεγμένους καθηγητές σημαίνει ότι το όργανο αυτό δεν είναι κατά κυριολεξία πανεπιστημιακό αλλά μεικτό, το οποίο δεν ικανοποιεί ούτε τις στοιχειώδεις απαιτήσεις αυτοδιοίκησης (δηλ. διοίκησης των ΑΕΙ από δικά τους όργανα). Ακόμα η συμβολική συμμετοχή ενός και μόνο φοιτητή στο ίδιο συμβούλιο καθώς και ενός μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου από το λοιπό (εκτός από τους καθηγητές) διδακτικό προσωπικό οδηγεί στον ουσιαστικό παραμερισμό των ομάδων εκείνων από τη διοίκηση του πανεπιστημίου. Τούτο παραβιάζει τη συνταγματική επιταγή της "πλήρους" αυτοδιοίκησης, επειδή, όπως προκύπτει και από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος, το νόημα της τελευταίας είναι η ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση όλων των ομάδων που συγκροτούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Παχυλή αμάθεια των εμπνευστών του προσχεδίου υποδηλώνει και η πρόθεσή τους να υποχρεώσουν τους πανεπιστημιακούς να αναρτούν, από το 2014 και μετά, τα συγγράμματά τους στο Διαδίκτυο χωρίς αμοιβή. Φαίνεται πως αγνοούν ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί περιουσιακό αγαθό κατοχυρωμένο, μεταξύ άλλων, και στο υπερνομοθετικής (σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος) ισχύος άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πέρα όμως από τα επιμέρους ζητήματα, η όλη λογική του προσχεδίου κατατείνει στην παρεμβολή περαιτέρω προσκομμάτων στην έρευνα και στον μονόπλευρο περιορισμό των ιδρυμάτων στη διδασκαλία, και μάλιστα ταχύρρυθμη. Πλήττεται έτσι η ακαδημαϊκή ελευθερία στον ίδιο τον πυρήνα της, που είναι η δημιουργική σύνθεση έρευνας και διδασκαλίας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα οφείλει να αντισταθεί, προασπίζοντας τη συνταγματική νομιμότητα.

 

Και η απάντηση του υπουργείου Παιδείας:

Με αφορμή το άρθρο «Οι ευθύνες για τα ΑΕΙ» του καθηγητή Νομικής του ΑΠΘ, Κώστα Χρυσόγονου, στην εφημερίδα « Έθνος»  (11/07/2011) διευκρινίζουμε ως προς τη διανομή συγγραμμάτων:

Το Υπουργείο Παιδείας ουδέποτε προχώρησε ή θα προχωρήσει σε μη σύννομες λύσεις για ζητήματα που τίθενται σε σχέση με τη διανομή συγγραμμάτων και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων και των εκδοτών.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά η υποχρέωση «ανάρτησης στο διαδίκτυο της αναλυτικής ύλης των παραδόσεων/σημειώσεων των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων», ενώ «παράλληλα, ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων με τον απαραίτητο αριθμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυμάτων». Πουθενά, όμως, δεν αναφέρεται ότι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων θα υποχρεωθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή του και χωρίς συμφωνημένη αμοιβή, να παραδώσει το υλικό του για εκπαιδευτικούς λόγους.

Βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι το σύνολο του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για το φοιτητή να είναι διαθέσιμο από όλες τις δυνατές διόδους, δηλαδή το διαδίκτυο και την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, όπως εξάλλου συμβαίνει και στην πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι πηγές υλικού χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τις επίσημες σημειώσεις των διδασκόντων (ή λοιπό υλικό παραδόσεων) και τα βιβλία του ελεύθερου εμπορίου.

Για το Υπουργείο Παιδείας τόσο η διαδικασία της αγοράς και διαδικτυακής διάθεσης ηλεκτρονικών βιβλίων όσο και η αποζημίωση της πνευματικής εργασίας αυτών που διαθέτουν σημειώσεις, δεν είναι πρωτόγνωρες. Ήδη σε επερχόμενη Υπουργική Απόφαση, για την οποία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση πριν από μερικές μέρες, ορίζονται τα θέματα των αποζημιώσεων των διδασκόντων, ενώ μέσα στην επόμενη τριετία η Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει, με 20 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων από τους τελευταίους.

Επιπλέον, οι Εκδότες που θα συμφωνήσουν θα μπορούν να διαθέτουν, μέσω του προγράμματος «Εύδοξος» και των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τις ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις των βιβλίων τους με όρους και προϋποθέσεις που θα σέβονται και θα τηρούν τους νόμους που διέπουν τα πνευματικά δικαιώματα, διαδικασία που το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη υλοποιήσει με μεγάλο αριθμό ξένων εκδοτών (βλ. http://www.heal-link.gr).

Το Υπουργείο Παιδείας δεν θα πάρει αποφάσεις, που θα καταστρατηγήσουν τα νόμιμα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων και αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Αντίθετα, θέτει ως μοναδικό στόχο του την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας της εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση, στο έπακρο, όλων των διαθέσιμων πόρων.

 

Τώρα ποιος λέει την αλήθεια, και ποια νών τα συμφέροντα θίγονται, το αφήνω στην δικιά σας κρίση...

Τα σχόλια σας είναι δεκτά.

Διαβάστηκε 1824 φορές
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter