Δωρεάν Σεμινάρια

Δωρεάν σεμινάρια που μπορείτε να λάβετε μέρος ή να παρακολουθήσετε.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 – 2018 «ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»

Έναρξη 20-10-2017
Λήξη 11-05-2018
Κόστος Δωρεάν
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

 Ενεργητική Ακρόαση & Αποτελεσματικές Ερωτήσεις: O Millennial Επαγγελματίας του Μέλλοντος.

• Εισηγητής: Γιάννης Καλογεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της JMK.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017
(Ώρα προσέλευσης 10:00)
Δημαρχείο Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα
Η συμμετοχή είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής.

 

Έναρξη 26-10-2017
Λήξη 26-10-2017
Κόστος Δωρεάν

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter