Σεμινάρια σε Βιομηχανία & Τεχνικά

Σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης στην κατηγορία των Κατασκευών στα τεχνικά και στην Βιομηχανία

Ο κ. Αναστάσιος Πάλλας θα δώσει διάλεξη με θέμα "Εξελίξεις και Μέλλον στις Γραφικές Τέχνες και την Συσκευασία".

Έναρξη 13-12-2017
Λήξη 13-12-2017
Κόστος Δωρεάν

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter