Σεμινάριο εξ αποστάσεως Executive Team Coaching

Σκοπός του σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές και προχωρημένες δεξιότητες και τεχνικές του Executive & Team Coaching Συστημικής Προσέγγισης. Σκοπός του είναι η διαμόρφωση στελεχών και νεων Coaches με γνώση στα δυναμικά και τα συστήματα με βάση τα οποία αναπτύσσονται τα στελέχη και οι ομάδες εντός των Οργανισμών. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν έγκυρα, αξιόπιστα και οικονομικά, και να αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξή τους στην Coaching Βιομηχανία. 

 • Σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα οφέλων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • Σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση στο εργασιακό τους περιβάλλον.

 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Επιστήμονες, Επαγγελματίες.

 • Σε Συμβούλους και Εκπαιδευτές.

 • Σε ανθρώπους που διαχειρίζονται διαπροσωπικές επικοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες:

 • Εισέρχονται σε μια σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

 • Μελετούν σύγχρονο και ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να αποθηκεύσουν στο αρχείο τους.

 • Συμμετέχουν σε ζωντανές ηλεκτρονικές συζητήσεις.

 • Επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές του προγράμματος για απορίες και ερωτήσεις.

 • Συντάσσουν συνοπτικές εργασίες  (written assignments).

 • Εφαρμόζουν βιωματικά Coaching εργαλεία αυτοβελτίωσης.

 • Οργανώνουν με ευελιξία, αυτόνομα, τον χρόνο και τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να εργαστούν ως Executive Team Coaches στο εταιρικό περιβάλλον.

 • Να εργαστούν ατομικά με Στελέχη Επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων.

 • Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ομάδων υψηλών επιδόσεων και ανθεκτικότητας.

 • Να πραγματοποιούν coaching-sessions με ομάδες εργασίας.

 • Να αξιολογούν την λειτουργικότητα της ομάδας και να αποφαίνονται για το προφίλ της.

 • Να πραγματοποιούν συστημική διάγνωση προβλημάτων σε ομάδες εργασίας.

 • Να υποστηρίζουν τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας.

 • Να εξελιχθούν επαγγελματικά με περαιτέρω πιστοποιήσεις Association for Coaching.

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης από το Athens Coaching Institute για 60 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Life Coaching, που μπορούν να αξιοποιήσουν στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγλελματικής τους ανάπτυξης. Η ανακύρηξη των Certified Coaches πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στην τελετή αποφοίτησης όλων των εκπαιδευόμενων.

Επιστημονική Εποπτεία: 

Πετράς Χαράλαμπος, Organizational & Executive Coach, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Συγγραφέας.

Διάρκεια Φοίτησης – Αξιολόγηση.

 • Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες.

 • Σε κάθε ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής (multiple choice).

 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται η κατάθεση τελικής εργασίας εντός του χρονοδιάγραμματος σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών.

 • Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, η συμμετοχή στις ηλεκτρονικές συζητήσεις είναι προαιρετική.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος (Modules).

Εισαγωγή στο Executive Coaching.

 • Coaching Psychology & Ανθρώπινο Δυναμικό.

 • Ορισμός και Αντικείμενο του Executive Coaching.

 • Executive Coaching Θετικής Ψυχολογίας.

 • Team Coaching και Συστημική Προσέγγιση.

 • Το προφίλ και οι Δεξιότητες ενός επαγγελματία Coach.

 • Ενιαίος Κώδικας Δεοντολογίας European Mentoring & Coaching Council / Association for Coaching.

Ορισμός και Δυναμικά Ομάδας (Team Coaching).
 • Ορισμός και Στάδια Ανάπτυξης της Ομάδας.

 • Ανθρωπολογία της Ομάδας.

 • Συστημική Σκέψη: Θεωρία και Πρακτική.

 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ομάδων.

 • Ομάδες Ηγεσίας

 • Team Mental Coaching Models.

Δεξιότητες και Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Βασικές αρχές της Coaching-επικοινωνίας.

 • Ενεργητική Ακρόαση.

 • Τεχνικές Ανατροφοδότησης.

 • Τεχνική των Ερωτήσεων (Powerfull Questions).

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία.

 • Αναστοχασμός και Συναισθηματική Υπευθυνότητα.

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη.

 • Αναπλαισίωση (Refraiming).

Executive Team Coaching Handbook: Προσεγγίσεις & Μοντέλα.
 • Coaching με Εστίαση στη Λύση (Solution Focused Coaching).
 • Στρατηγική και Διάγνωση Προβλήματος.
 • Στοχοθεσία και Οργάνωση Συνεδριών.
 • SWOT Analysis.
 • O ρόλος του Coach στις Επιχειρήσεις.
 • Διαδικασία Συμβολαίου εντός Οργανισμών (Top-Down Approach).
 • Τεχνικές Παρέμβασης και Αλλαγής.
 • Αξιολόγηση Λειτουργικότητας Ομάδας (Team Profiling).
 • Coaching Πρακτική με Ομάδες: Αρχές και Τεχνικές.
 • OSCAR Model.
 • Meeting Supervision.
 • Διαχείριση της Αλλαγής στους Οργανισμούς.
 • Τεχνικές Κινητοποίησης και Ενδυνάμωσης.

Βιωματικές Ασκήσεις Αυτοβελτίωσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν βιωματικά τα βασικά εργαλεία του Executive Coaching και θα στοχαστούν στα αποτελέσματά τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουν βιωματικές ασκήσεις κατά τις οποίες θα ολοκληρώσουν Coaching εργαλεία κατανόησης και αξιολόγησης ομάδων και προσωπικής ανάπτυξης. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών θα μελετήσουν αναστοχαστικά (reflective practice) τα στοιχεία που θα προκύψουν με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους.

Tελική Εργασία.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν γραπτή τελική εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 03-06-2016
Λήξη 10-09-2016
Κόστος 700.00€
Τηλέφωνο 210-9859680
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Athens Coaching Institute
Διάρκεια 60 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Εξ' αποστάσεως
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter