Σεμινάρια σε Οργάνωση Διοίκηση & Management

Βρες το σεμινάριο που σε ενδιαφέρει στην κατηγορία Οργάνωσης - Διοίκησης και Management

Είσαι CoachMentor ή ΣύμβουλοςΨυχολόγος ή Κοινωνικός επιστήμοναςΠροσωπικός Σύμβουλος ή Θεραπευτής, Διατροφολόγος, Ιατρός, Επαγγελματίας παραϊατρικών κλάδων ή Δικηγόρος, τότε σίγουρα σε αφορά και θα είναι ένα ισχυρό συν στην σταδιοδρομία σου και την εξέλιξή σου!

Έναρξη 24-06-2017
Λήξη 24-06-2017
Κόστος 240.00€

 

Το μεταβαλλόμενο και άκρως απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλει τη βέλτιστη επιλογή και τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων κάθε επιχείρησης. 

Η επιλογή των σωστών συνεργατών και η διαχείριση του έμψυχου «υλικού» της επιχείρησης είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας και μπορεί να αποβεί σε πηγή σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Έναρξη 25-06-2017
Λήξη 10-09-2017
Κόστος 595.00€
Τηλέφωνο 210-3636303
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Hellas NetWork
Διάρκεια 50 ώρες

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας και θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζεται για να εργασθούν σε Εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις.

Η καλή γνώση των μηχανισμών της αγοράς, αλλά και του τρόπου αποδοτικής λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης,αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας και  στη συνέχεια,  για αποδοτική εργασία σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας. 

Έναρξη 02-07-2017
Λήξη 02-08-2017
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-9592623
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Διάρκεια 15-25 ώρες

Η γραμματειακή υποστήριξη και η οργάνωση γραφείου σε μια εταιρεία προσφέρει σε όλα τα επίπεδα, τόσο για μεμονωμένες εργασίες, όσο και για την διοικητική βοηθητική στήριξη των επιχειρήσεων και των τμημάτων αυτής. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα οργανόγραμμα της επιχείρησης με τα απαιτούμενα τμήματα, που είτε διευθύνονται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, είτε από στελέχη, δεν υστερούν σε διοικητική εκτελεστική υποστήριξη.

Έναρξη 10-07-2017
Λήξη 07-09-2017
Κόστος 500.00€
Τηλέφωνο 2310537633
Πόλη Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Accounting Studies
Διάρκεια 2 μήνες

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας και θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζεται για να εργασθούν σε Εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις και να γνωρίζουν βασικά θέματα μισθοδοσίας.

Η καλή γνώση των μηχανισμών της αγοράς, αλλά και του τρόπου αποδοτικής λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης,αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας και  στη συνέχεια,  για αποδοτική εργασία σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας. 

Έναρξη 12-07-2017
Λήξη 09-08-2017
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-9592623
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Διάρκεια 25-40 ώρες

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter