Σεμινάρια σε Υγεία και Πρώτες Βοήθειες

Σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης στην Υγεία και στις Πρώτες βοήθειες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης & χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

Έναρξη 13-12-2017
Λήξη 13-12-2017
Κόστος 40.00€

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, είναι επιτακτική ανάγκη σύμφωνα με την σχετική οδηγία όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 487/2000. Είναι ένας οδηγός αναφορικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Έναρξη 16-12-2017
Λήξη 16-12-2017
Κόστος 150.00€

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter