Βασικές αρχές HACCP και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, είναι επιτακτική ανάγκη σύμφωνα με την σχετική οδηγία όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 487/2000. Είναι ένας οδηγός αναφορικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Έναρξη – Εισαγωγή (βασικές αρχές HACCP)

 • Γενικές αρχές HACCP

Κίνδυνοι τροφίμων – Ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα

 • Κατηγορίες επιμόλυνσης τροφίμων
 • Χειρισμός προϊόντων
 • Αλυσίδα Ψύξης
 • Βαθμοί επικινδυνότητας τροφίμων
 • Τροφικές δηλητηριάσεις

Υγιεινή του Προσωπικού

 • Ατομική Υγεία
 • Ατομική Υγιεινή
 • Επιμολύνσεις από το προσωπικό
 • Πλύσιμο των χεριών
 • Καθαρισμός και Απολύμανση

Σκοπός, Πλάνο Καθαρισμού & Απολύμανσης

 • (ΠΟΥ – ΠΟΤΕ – ΠΟΙΟΣ – ΠΩΣ), Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Μυοκτονία και Απεντόμωση
 • Σκοπός, Είδη Ξενιστών – Πρόληψη, Αντιμετώπιση

Παραλαβή Ά Υλών και Υλικών Συσκευασίας

 • Απαιτήσεις Προμήθειας – Απαιτήσεις για σωστή Παραλαβή
 • Θερμομέτρηση Προϊόντων – Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

Αποθήκευση Τροφίμων

 • Συνθήκες Αποθήκευσης
 • Κανόνες Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής
 • Ειδικές απαιτήσεις

Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων

 • Βασικοί κανόνες προετοιμασίας
 • Πλύσιμο – Απόψυξη – Τεμαχισμός

Οδηγίες και βασικοί κανόνες Θερμικής Επεξεργασίας

Στάδια μετά τη Θερμική Επεξεργασία

 • Θερμοκρασίες Συντήρησης
 • Σωστοί Χειρισμοί από το Προσωπικό
 • Κρύωμα – Αναθέρμανση.
 • Συντήρηση σε Ψύξη ή Κατάψυξη –
 • Διατήρηση με Ψύξη ή Θέρμανση
 • Σωστό Σερβίρισμα

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ώρες

Πληροφορίες: 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com

Εγγραφές στο πεδίο παρακάτω.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 16-12-2017
Λήξη 16-12-2017
Κόστος 150.00€
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter