Σεμινάριο εξ αποστάσεως Personal Life Coaching

Σκοπός του σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις αρχές και μεθόδους του Life Coaching μέσα από την ολιστική  - συνθετική προσέγγιση. Στόχος μας είναι οι νέοι Coaches να αποκτήσουν όλα όσα χρειάζονται για την προσωπική τους αυτοβελτίωση και την επιτυχή εφαρμογή του Coaching με τους πελάτες τους.

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν έγκυρα, αξιόπιστα και οικονομικά, και να αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξή τους στην Coaching Βιομηχανία. 

 • Σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα οφέλων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • Σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση στο εργασιακό τους περιβάλλον.

 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Επιστήμονες, Επαγγελματίες.

 • Σε Συμβούλους και Εκπαιδευτές.

 • Σε ανθρώπους που διαχειρίζονται διαπροσωπικές επικοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες:

 • Εισέρχονται σε μια σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

 • Μελετούν σύγχρονο και ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να αποθηκεύσουν στο αρχείο τους.

 • Συμμετέχουν σε ζωντανές ηλεκτρονικές συζητήσεις.

 • Επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές του προγράμματος για απορίες και ερωτήσεις.

 • Συντάσσουν συνοπτικές εργασίες (written assignments).

 • Εφαρμόζουν βιωματικά Life Coaching εργαλεία αυτοβελτίωσης.

 • Οργανώνουν με ευελιξία, αυτόνομα, τον χρόνο και τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:

 • Θα γνωρίζουν τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις μεθόδους του Life Coaching.

 • Θα γνωρίζουν μοντέλα Στοχοθεσίας, Κινητοποίησης, Αυτοβελτίωσης & Ανάπτυξης.

 • Θα γνωρίζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής.

 • Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν την επαγγελματική τους προοπτική, προχωρώντας σε βιωματική εκπαίδευση με αυξημένες προοπτικές.

Βεβαίωση - Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης από το Athens Coaching Institute για 60 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Life Coaching, που μπορούν να αξιοποιήσουν στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγλελματικής τους ανάπτυξης. Η ανακύρηξη των Certified Coaches πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στην τελετή αποφοίτησης όλων των εκπαιδευόμενων. 

Επιστημονική Εποπτεία:

Πετράς Χαράλαμπος, Organizational & Executive Coach, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Συγγραφέας.

Διάρκεια Φοίτησης – Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων.

 • Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες.

 • Σε κάθε ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής (multiple choice).

 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται η κατάθεση τελικής εργασίας εντός του χρονοδιάγραμματος σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών.

 • Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, η συμμετοχή στις ηλεκτρονικές συζητήσεις είναι προαιρετική.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος (Modules)

Εισαγωγή στο Life Coaching

 • Evidence Based Coaching: Ορισμός και Τεκμηρίωση.

 • Ανθρωπιστική Ψυχολογία & Coaching.

 • Θετική Ψυχολογία & Coaching.

 • Μαιευτική & Coaching.

 • Οριοθέτηση: Coaching vs Therapy

 • To προφίλ και οι δεξιότητες του επαγγελματία Life Coach.

 • Ενιαίος Κώδικας Δεοντολογίας European Mentoring & Coaching Council / Association for Coaching.

Δεξιότητες και Τεχνικές Επικοινωνίας

 • Βασικές αρχές της Coaching-επικοινωνίας.

 • Ενεργητική Ακρόαση.

 • Τεχνικές Ανατροφοδότησης.

 • Τεχνική των Ερωτήσεων (Powerfull Questions).

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία.

 • Αναστοχασμός και Συναισθηματική Υπευθυνότητα.

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη.

 • Αναπλαισίωση (Refraiming).

Life Coaching Handbook: Προσεγγίσεις & Μοντέλα.

 • Coaching με Εστίαση στη Λύση (Solution Focused Coaching).

 • Αρχές και Ερωτήσεις.

 • Οι τεχνική της Coaching Συνεδρίας.

 • Διαδικασία Συμβολαίου με τον πελάτη.

 • Κριτήρια αξιολόγησης Coachability.

 • GROW Model.

 • ICANDO Model.

 • POSERS Model.

 • SWOT Analysis.

 • Wheel of Life.

 • Future Scenario.

 • Positive Emotion Brainstorm.

 • Υλοποίηση και εγκαστάσταση της αλλαγής.

Συνήθη Θέματα Πελατών.

 • Coaching Σχέσεων (Relationship Coaching).

 • Work – Life Balance.

 • Επαγγελματική ανάπτυξη (Career Coaching).

 • Health Lifestyle Coaching.

 • Stress Coaching.

 • Coaching για Μητέρες (Maternity Coaching).

 • Coaching Δημιουργικότητας (Creativity Coaching).

 • Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Coaching (Diversity Coaching).

Bιωματικές Ασκήσεις Αυτοβελτίωσης

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν βιωματικά τα βασικά εργαλεία του Life Coaching και θα στοχαστούν στα αποτελέσματά τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουν βιωματικές ασκήσεις κατά τις οποίες θα ολοκληρώσουν Coaching εργαλεία οραματισμού και αυτοβελτίωσης. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών θα μελετήσουν αναστοχαστικά (reflective practice) τα στοιχεία που θα προκύψουν με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους.

Τελική Εργασία.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι εκπονούν μία τελική εργασία 3000 λέξεων σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτων. Η εργασία παραδίδεται εντός του χρονοδιαγράμματος των 6 μηνών. 

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 03-06-2016
Λήξη 23-09-2016
Κόστος 700.00€
Τηλέφωνο 210-9859680
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Athens Coaching Institute
Διάρκεια 60 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Εξ' αποστάσεως
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter