E-Learning | Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C

Το σεμινάριο Απευθύνεται;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, και σε οποιονδήποτε  θέλει να μάθει να προγραμματίζει με τη Γλώσσα C. Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και  είναι eLearning.  Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardwareκαι Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια

 

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει.  Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.  Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.

Ο Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το σπουδαστή, με μία σειρά επιλεγμένες Ασκήσεις, ώστε με τη λήξη των Μαθημάτων, να μπορεί να δημιουργεί με άνεση, τα δικά του προγράμματα.

Εκτός από την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρίας, ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:  

Δίνουμε στο σπουδαστή ένα πρόβλημα και του ζητάμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα που το λύνει.  Συνήθως τον κατευθύνουμε, πως πρέπει να εργασθεί.   Στις πρώτες ασκήσεις, του δίνουμε για παράδειγμα τον Αλγόριθμο. Σε ποιο προχωρημένες Ασκήσεις, τον αφήνουμε να σκεφθεί έναν Αλγόριθμο.

Ο σπουδαστής κάνει τη προσπάθειά του.  Καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα ή δεν το καταφέρνει ή το καταφέρνει μερικώς.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απάντηση, η σωστή λύση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα Video, με πλήρη Σχολιασμό. 

Αυτή η μεθοδολογία, ακολουθείται παντού και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή, να κάνει πρώτα τη προσπάθειά του και όπου αποτυγχάνει, να έχει τη σωστή λύση, ενώ όπου επιτυγχάνει, εκτός από τη χαρά της επιτυχίας, μπορεί αν θέλει, να παρακολουθεί και μία λύση, που είναι ίσως διαφορετική από τη δική του.

 

Ακολουθεί,  σύντομοCourse Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα. 

Εισαγωγή στη Γλώσσα C.  Απλό πρόγραμμα με τη C.  Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words.  Εντολές Εισόδου Εξόδου. Format Specifier.  Η χρήση του Dev C Editor – Compiler.

Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Type Modifiers. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών. Παράδειγμα με μεταβλητή Unsigned Integer.  Μεταβλητές Τύπου Float.  Εμφάνιση με Δεκαδικά και σε Εκθετική Μορφή. Ασκήσεις.
Μετατροπές Integer σε Float και αντίστροφα.  Ασκήσεις.
 
Μεταβλητές Τύπου Char, για χρήση Ακεραίων. Ασκήσεις.
  Καταχώρηση Κειμένων.  AscII κώδικας.  Μεταβλητές Char, για αποθήκευση χαρακτήρων.  Ασκήσεις.
  Arrays στη C. Ο κύκλος ( βρόγχος ) for.  Ασκήσεις.
  Σειρές χαρακτήρων Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων string.  Καταχώρηση χαρακτήρων σε String με εντολές.   Array of Strings.  Ασκήσεις
 
  Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο String.  Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή string σε ακέραιο.  Ανεύρεση Ascii Κώδικα χαρακτήρα. Χαρακτήρας, από τον Ascii Κώδικα.  Ασκήσεις.
  Η εντολή if.  Labels και Goto.  Ασκήσεις.
 
  Κύκλος ( Βρόγχος ) While.  Κύκλος ( Βρόγχος ) Do.  Ασκήσεις με διάφορους Αλγορίθμους.
 
  Συναρτήσεις ( Functions ).  Χρήση των Συναρτήσεων.  Δημιουργία Συναρτήσεων. Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή.  Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές. Structured Programing. Ασκήσεις.
 
  Δομές Δεδομένων.  Ανάγνωση – Προβολή περιεχομένου μιας Δομής.  Επιστροφή Πολλών Μεταβλητών από Function.  Εισαγωγή στους Δείκτες – Pointers.  Μεταβολή Τιμής Μεταβλητής και Δείκτης. Pointers ενός Array of Integer.  Pointers ενός Array of String.  Pointers of float.  Ασκήσεις.
 
  Type Casting.  Δυναμικά Arrays.  Συνάρτηση malloc.  Συνάρτηση calloc.  Συνάρτηση realloc.  Ασκήσεις.
  Μεταφοράμεταβλητήςσε Function by Value και by Reference.  Μεταφορά Array σε function.  Ασκήσεις.
  Ασκήσεις με Αλγορίθμους.
   

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ύλη του Σεμιναρίου, στο sitewww.eurologicstudies.gr

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει 

 

Κόστος Σεμιναρίου:

Τιμή Σεμιναρίου:  228 €,  Προκαταβολή: 60 και 6 Δόσεις 28 Ευρώ

Τιμή για Μετρητοίς:  170 Ευρώ

Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 16-01-2018
Λήξη 07-02-2018
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210 9592623
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Διάρκεια 40 ώρες
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter