Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 17:44

Ανακοινώθηκε η Εγκύκλιος για Αναπληρωτές και Ωρομισθίους Εκπαιδευτικούς. Ως 27/07 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Γράφτηκε από τον 

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από16/07/2012 μέχρι 27/07/2012.

Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα,) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου.

Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.80430/Δ1/13-07-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄
Πληροφορίες (βλ το συνημμένο αρχείο στο τέλος του άρθρου)
ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).
Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και πινάκων διορισμών (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία, πίνακας 24/μηνου και πίνακας 30/μηνου) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-20132,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι

α) έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010
β) έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή/και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους,
να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 16-07-2012 έως και 27-07-2012

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες*
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958)
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996)
* Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκύκλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό από τους πίνακες με προϋπηρεσία (πίνακες διορισμών 40%: ήτοι πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία έως 30-06-2010, πίνακες 24/μηνου: ήτοι πίνακες με προϋπηρεσία 24 μηνών αποκτηθείσα έως την 30-06-2010 και επιτυχία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και πίνακες 30/μηνου: ήτοι πίνακες με προϋπηρεσία 30 μηνών αποκτηθείσα έως την 30-06-2008) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο 14α «Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι επιθυμώ να ενταχθώ στους πίνακες μόνιμων διορισμών σχολικού έτους 2012-2013. Θα υποβάλω, δε, σχετική αίτηση περιοχών διορισμού κατά την προθεσμία που θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο πρόσκληση και εφόσον πληρώ τις οριζόμενες σε αυτή προϋποθέσεις».
Εάν δεν επιθυμούν πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές μπορούν να μην επιλέξουν περιοχές προτίμησης αναπληρωτών δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης «Υποβάλλω την παρούσα αίτηση αποκλειστικά για ένταξη στους πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2012-2013 (Ενιαίος- 40%, 24/μηνο, 30/μηνο)/Δεν επιθυμώ να δηλώσω περιοχές προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός».
Σημειώνεται ότι για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών θα ακολουθήσουν σχετικές εγκύκλιοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους κλάδους ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ10- Κοινωνιολόγων, ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΕ12.05- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ12.06-Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων, ΠΕ12.08-Χημικών ΜηχανικώνΜεταλλειολόγων, κατά τη διάρκεια της τριετίας 2009-2012, διατέθηκαν για διορισμό από τους πίνακες του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%) όλες οι προβλεφθείσες θέσεις. Για το λόγο αυτό και, επειδή οι αντίστοιχες θέσεις για κάλυψη από τον ενιαίο πίνακα διορισμών (ποσοστό 40%) καλύφθηκαν στο σύνολό τους, δεν θα συνταχθεί ενιαίος πίνακας διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία στους οικείους κλάδους το σχολικό έτος 2012-2013.
Οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία αποκτηθείσα έως την 01-07-2010 (ήτοι τους πίνακες του 40%, του 24μηνου και του 30μηνου), υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο
Εάν το επιθυμούν, οι ανωτέρω υποψήφιοι μπορούν να μην επιλέξουν περιοχές προτίμησης αναπληρωτών δηλώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης "Δεν επιθυμώ να δηλώσω περιοχές προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής εκπ/κός - Υποβάλλω την παρούσα αίτηση αποκλειστικά και μόνο για ένταξη στους πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2011-2012"

ΜΕΡΟΣ   Β' ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01.
Στο Παράρτημα ΙΙ,που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στους πίνακες των ανωτέρω κλάδων.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστή εγκύκλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ.11 του ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/τ.Α'/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ AIΤΗΣΗ Σ - ΔΗΛΩΣΗΣ
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:
1. Οι συνταξιούγοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.
2. Όσοι δεν έγουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-6-2003, οπότε και άρχισε η ισχύς του σχετικού νόμου (Ν. 3149/03).
3. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007, αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Ομοίως οι υποψήφιοι εκπ/κοί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3528/2007, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν αποδεσμευτούν από την άσκηση έργων ασυμβίβαστων με το βουλευτικό αξίωμα (σχετικά τα άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος)
4. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων (άρθρο 14 παρ.16 του ν.1566/1985).
5. Ειδικότερα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
i. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων μετά την 01/07/1991, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.2 και 69 παρ.3α του ν.1566/1985, του άρθρου 62 παρ.2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14.05.1991 τ.Α') και των Π.Δ. 447/1989 (ΦΕΚ 194/31.08.1989 τ.Α'), 345/1990 (ΦΕΚ 137/12.10.1990 τ.Α') και 24/1991 (ΦΕΚ 9/04.02.1991 τ.Α').
Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/A') και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α') σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
ii. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπ/σης και Εκπ/σης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθώς και των αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής.
iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλησιαστικών Σχολών πριν το έτος 1991 (ήτοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων), Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εΦόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης σύμΦωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α'). Κατ' εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο. Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κών και θα aπενεργοποιούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης κατά τα ανωτέρω.
β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
i. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984.
ii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, Κεφ. Δ' του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α') και του άρθρου 4, παρ. 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α').
iii. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Βιολογικής Γεωργίας του ΠΙ Ιονίων Νήσων και Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, δεδομένου ότι η σχετική κανονιστική πράξη, με την οποία τα παραπάνω τμήματα θα εντάσσονταν σε εκπαιδευτικό κλάδο, δεν δημοσιεύτηκε τελικά σε ΦΕΚ.
iν. Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης (Αναγνωρισμένης από το ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το ν.1158/1981), εάν δεν διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους με πτυχίο T.E.I. ή με πτυχίο Ανώτερης Εκπ/σης. Η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (I.T.E).
ν. Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ12-Μηχανικών, ΠΕ14.01-Ιατρών και ΠΕ14.02-Οδοντιάτρων, που διατηρούν παράλληλα ιδιωτικό γραφείο, ιατρείο ή οδοντιατρείο, αντίστοιχα, για τους οποίους, σύμφωνα με το αριθμ. 96/9-1-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο γραφείου Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Παιδείας, ισχύει η αριθμ. 378/2002 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση «Η καθημερινή, διαρκής σταθερή και συστηματική παροχή Οδοντιατρικών υπηρεσιών, έστω και για τέσσερις {4) ώρες ημερησίως, συνιστά άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του Οδοντιάτρου, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του δημοσίου υπαλλήλου, γιατί εμπίπτει στον κανόνα της απαγόρευσης που θέτει έμμεσα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του Υ.Κ. και όχι στην εξαίρεση» {για την οποία η διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπει τη χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή μετά από έρευνα της συμβατότητας ή μη σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης του δημοσίου υπαλλήλου και της παρεμπόδισης ή μη της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των Προϊσταμένων των Δ/νσεων Εκπ/σης ο καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, κατά τρόπο που κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για τη λειτουργία των υπηρεσιών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω λεπτομέρειες θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Δ/νσης καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων, για την ενημέρωση των υποψηφίων.
1. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο με τα Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)ι ιθαγένεια κ.λ.π .. (Βλέπε υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι
2. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης  αναπληρωτών  με  πλήρες  ή/και με  μειωμένο  ωράριο  για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά Λύκεια και Γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία.
[π.χ. για τον κλάδο ΠΕ02:
Α/Α  Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)__________
1 Β-Β' Πειραιά
2 Β-Α'Πειραιά
3 Β-Α' Αθήνας - Μειωμένου Ωραρίου
4 Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
5 Β-Β' Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου
6 Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
....
30 Σιβιτανίδειος Σχολή - Μειωμένου Ωραρίου
Σημειώνεται ότι στην 3η προτίμηση Β-Α' Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης και το «Α' Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο .
και για τον κλάδο ΠΕ70:
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Α-Β' Πειραιά
2 Α-Α'Πειραιά
3 Α-Α' Αθήνας
4 Α-Δ' Αθήνας
... . ..
30 Α-Αρκαδίας- Μειωμένου Ωραρίου
Σημειώνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω προτιμήσεις το αρχικό γράμμα «Α-» δηλώνει τη
βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11, καθώς και των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 σύμφωνα με την αριθ. 1/26-1-2012 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την αριθμ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΑΔΑ:Β49Η9-ΩΚΨ)-(ΦΕΚ 1493/4-5-2012 τ.Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης», μπορούν να απασχοληθούν και στην Α/θμια Εκπ/ση. Ως εκ τούτου μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60} περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας, συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας, της Σιβιτανιδείου, των εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων) (βλέπε υπόδειγμα αίτησης κοινών κλάδων στο Παράρτημα I, Υποπαρ. Β').
π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06:
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Α-Β' Πειραιά
2 Β-Β'Πειραιά
3 Β-Α' Αθήνας
4 Α-Α' Αθήνας
5 Α-Β' Πειραιά- Μειωμένου Ωραρίου
6 Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
... . ..
60 Β-Α' Αθήνας- Μειωμένου Ωραρίου
Σημειώνεται ότι στην 1 η προτίμηση Α-Β' Πειpαιά το γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης και το «Β' Πειραιά» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με πλήρες ωράριο, ενώ στην 60η προτίμηση Β-Α' Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης και το «Α' Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, αντίστοιχα. Τονίζεται, δε, ότι η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π. χ. 1 η προτίμηση-> Β' περιοχή της Δ/νσης Α/ίtμιας Εκπjσης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π. χ. 2η προτίμηση-> Β' περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπjσης Πειραιά).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών δεν περιλαμβάνεται η περιοχή Μειονοτικά, καθώς δεν υπάρχουν μειονοτικά νηπιαγωγεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορούν να επιλέξουν εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα ΚεΦ. Δ' - παρ. 3 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ. Σημειώνεται, δε, ότι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ IV: Οι εκπ/κοί που ανήκουν σε κλάδους ΠΕ της Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Η πρόσληψή τους θα γίνεται από τον οικείο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών που θα καταρτιστεί με την παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με τις δηλούμενες προτιμήσεις των υποψηφίων. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα, θα δηλώνονται ονομαστικά.
3. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» εκτός των ανωτέρω επιλογών κάθε υποψήφιος ανάλογα με τον κλάδο του έχει τη δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών :
α 1 ) ως αναπληρωτής και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης ανάλογα με τον κλάδο του.
[Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στις λοιπές περιοχές Β/θμιας Εκπ/σης η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Ως εκ τούτου εκπ/κοί, που επιθυμούν πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στα εκκλησιαστικά ή στα καλλιτεχνικά σχολεία (με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο) θα πρέπει να το δηλώνουν υποχρεωτικά ως περιοχή/ές προτίμησης με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν στις 30 περιοχές προτίμησης της Β/θμιας Εκπ/σης.]
π.χ. οι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ60 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό πεδίο μόνο για την Α/θμια Εκπ/ση, οι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕΟ3 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό πεδίο μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση ενώ οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 μπορούν να επιλέξουν τα σχετικά πεδία τόσο για την Α/θμια όσο και για τη Β/θμια Εκπ/ση.
α 2 ) ως αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης κατά την α 1 περίπτωση.
β 1 ) ως αναπληρωτής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, ανάλογα με τον κλάδο του, σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (προτελευταίο εδάφιο του άρθρο 22 παρ.l του ν.3699/2008).
β 2 ) ως αναπληρωτής για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα·ίκό Κοινωνικό Ταμείο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β 1 και β 2 (προσλήψεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και προσλήψεις για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης) ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 2 και παρ. 3α 1 και 3α 2 ).
4. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «Β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης ωρομισθίων μιας (1) μόνο ΠεριΦερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θ μιας Εκπ/σης.
5. Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων της προϋπηρεσίας του μέχρι τις 30-06-2010, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
ΕΦιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο της προϋπηρεσίας τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράΦου της αίτησης ο ενδιαΦερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση, που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης.
2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομισθίου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης των αρχικών προτιμήσεων τοποθέτησης, προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών. (άρθρο 2 παρ.4 της aριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003/ΦΕΚ 465 Β' Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει)
β. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος αποκτήσει:
i) την ιδιότητα του πολυτέκνου,
ii) την ιδιότητα του τριτέκνου,
iii) πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙτΕ (πρώην ΣΕΛΠΕ),
ίν) πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας),
ν) πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές
νί) πιστοποιητικό χρόνου κτήσης ή βαθμού πτυχίου και προσκομίσει κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους 2012-2013 τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο ΚΕΦ. Δ'. (άρθρο 1 παρ. 2 της ίδιας ως άνω Υ.Α.).
Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, εισάγει για πρώτη φορά δύο νέες δυνατότητες για τους υποψηφίους:
γ. Σε περίπτωση απόσπασης με Υπουργική Απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο περιοχές που ανήκουν στην ΠεριΦερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει γεωγραφικά η υπηρεσία/ο φορέας.
δ. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να αφαιρέσει αποκλειστικά και μόνο περιοχές προτίμησης από την αρχική του αίτηση έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο περιοχές, που ανήκουν στην ΠεριΦερειακή Δ/νση στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Για την εφαρμογή των περιπτώσεων 2α, 2γ και 2δ απαιτείται η προσκόμιση, από τους υποψηφίους, πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου καθώς και του αριθμού πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων κατά περίπτωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 11: Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που περιγράφεται στις περιπτώσεις 2α, 2γ και 2δ ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν έχει ακόμη προσληφθεί. Αντίθετα, η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που περιγράφεται στην περίπτωση 2β ισχύει και κατόπιν της πρόσληψης του εκπ/κού, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα στον εκπ/κο για τροποποίηση της υφιστάμενης πρόσληψης.
3. Καθ' όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού που έχει υποβάλει. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της. Επιπλέον, παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες κατά περίπτωση:
(i) Υποψήφιος σε έναν κλάδο:
Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ'-ΚεΦ. Γ'- παρ.1β, παραμένει ενεργή η αίτησή τους μόνο ως προς τη δυνατότητα αναβάθμισης/πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση της εν λόγω δυνατότητας αναβάθμισης σε πλήρες ωράριο.
(ii) Υποψήφιος σε περισσότερους του ενός κλάδους:
• Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μ ΕΡΟΣ Γ' -ΚεΦ. Γ'- παρ.2β, παραμένει ενεργή η αίτησή τους μόνο ως προς τη δυνατότητα αναβάθμισης/πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης του οικείου κλάδου, καθώς και η δυνατότητα πρόσληψης μόνο με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης, (πλήρους ωραρίου) στους λοιπούς κλάδους, δύναται να αιτηθούν την απενεργοποίηση των εν λόγω δυνατοτήτων.
• Ειδικότερα, για τους υποψηφίους, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός κλάδους της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, και, ως εκ τούτου, υποβάλλουν μία κοινή αίτηση για το σύνολο των κλάδων, παρέχεται η δυνατότητα aπενεργοποίησης της δυνατότητας πρόσληψης σε έναν (η περισσότερους) εκ των κλάδων.
(iii) Υποψήφιος στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Γενικής Εκπ/σης:
Προσληφθέντες από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μ ΕΡΟΣ Γ' -Κεφ.Γ'- παρ.3, παραμένει ενεργή η αίτησή τους στους πίνακες Γενικής Εκπ/σης μόνο ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης, (πλήρους ωραρίου), δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση της εν λόγω δυνατότητας.
4. Προκειμένου να aπενεργοποιήσει/τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η απενεργοποίηση/τροποποίηση πραγματοποιείται από την παραλαβή αυτής έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από το αρμόδιο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των εκάστοτε προσλήψεων. Συνιστάται στον υποψήφιο να καλεί στις υπηρεσίας μας (οι τηλεφωνικοί αριθμοί αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο) για να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
5. Καθίσταται σαφές ότι ενδεχόμενη ενεργοποίηση των αναφερομένων στο παρόν κεφάλαιο δυνατοτήτων περί τροποποίησης των προσωπικών στοιχείων και της αίτησης αναπληρωτή ή μη ενεργοποίηση των δυνατοτήτων περί ανάκλησης/aπενεργοποίησης της αίτησης, εφόσον οδηγήσει σε πρόσληψη/αναβάθμιση του υποψηφίου, συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης/αναβάθμισης εκπ/κών, τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναστολής της/των αιτήσεών τους και τις προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης παρέχονται στο ΜΕΡΟΣ Γ'- ΚΕΦ. Γ'.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλοι οι υποψήφιοι, εvvεvραμμένοι ή μη, που υποβάλλουν αίτηση-δήλωση με την παρούσα εγκύκλιο υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, λόγω αλλαγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα, η αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.
1. Οι υποψήφιοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2012-2013 θα υποβάλουν:
α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για τους παλιούς υποψηφίους.
β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.} ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπα·ίκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου δεν απαιτείται για τους παλιούς υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π.}, αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
• Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το T.E.I .
• Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το T.E.I.
• Όσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΠΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός} θα καταχωρείται 5,00.
Ειδικότερα νια τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
ί) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
ίί) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι: του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης τίτλων Ακαδημα"ίκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.} - (Π.Δ. 38/2010- ΦΕΚ 78/25.05.2010 τ.Α'} ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.) -(άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ινσιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή της Επιτροπής Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ} (πρώην ΟΕΕΚ} για τα πτυχία εξωτερικού των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση {1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α'), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης {1. Τ. Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α. Ε. Ι. και τ.ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής A.E.I. και T.E.I. της ημεδαπής, κα-eορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο A.E.I. και T.E.I. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναyνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α ή το I.Τ.Ε.»
ίίί) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας {επίπεδο Γ2') ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 {Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και τΕ {αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε').
ίν) Για τους κλάδους Π Ε60-Νηπιαγωγών και Π Ε70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση Φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου {άρθρο 30, παρ.2 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων {άρθρο 10, παρ.3 του ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή  δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψηφίους που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού A.E.I. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο {όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών {ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψηφίους που προσκομίζουν αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π){ πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣΑΕΠ.
δ. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους απ' αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση.
• Υποψήφιοι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
• Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
• Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,
• Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία να φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, [Αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31.12.2001 τ. Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας], κατά την πρόσληψή τους θα ελέγχεται από τη Διεύθυνση πρόσληψης αν η ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της νόμιμης απαλλαγή από αυτές, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α', είναι εντός των προθεσμιών της παρούσης εγκυκλίου, άλλως η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 11: Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, και κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα. [άρθρο 12 παρ. 4 της αριθ.35557 /Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ. Α. (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Α') και παρ. 2 της αριθμ.55127 /Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937 Β') Υ.Α.].
2. Οι υποψήφιοι εκπ/κοι που εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν, πέραν των ανωτέρω, και τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α. Πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν :
• οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,
• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.
• τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του αρθ.6 του ν. 3454/2006.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο} έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο} έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%} και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κατά τα ανωτέρω κατηγορία των πολυτέκνων αφορά μόνο την πρόταξή τους στον πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ. Α'}.
β. Τρίτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3} τέκνων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3} παιδιά.
Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο} έτος της ηλικίας τους ή Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο} έτος της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%} και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης.
γ. Ειδικές κατηγορίες αναπηρίας (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. δρεπανοκυπαρική αναιμία. μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. σκλήρυνση κατά πλάκας):
Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ. Ελλείψει αυτού, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης, να προσκομίσει και το πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στη Διεύθυνση όπου υποβλήθηκε η αίτηση.
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πιστοποιητικά που έχουν χρόνια ισχύ, ακόμα κι αν έχει παρέλθει διετία από την έκδοσή τους, αρκεί η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών (δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση νέων}.
δ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του άρθρου 9. παρ. 6 του ν. 3391/2005 (που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003) με προϋπηρεσία έως 30-06-2010:
δ1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική} από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.
δ2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.
δ3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες {ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης θα δηλώνουν ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου.
ε. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών-μελών Ε.Ε. έως 30-06-2010:
ε 1. Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους Φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση, στην οποία να αναγράφεται:
• ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση,
• η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
• τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία,
• εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία,
• το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
• στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα και
• ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει.
Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δημόσια και δεν είναι ιδιωτική.
Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου, που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των κρατών μελών της Ευρωπα'ίκής Ένωσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εφόσον αποκτήθηκε μετά την ένταξη των κρατών-μελών στην Ε.Ε., πλην της Κύπρου.
στ. Εκπαιδευτικοί με προϋπnοεσία σε λοιπούς Φορείς του ν. 3027/2002 και του ν.3762/2009 έως 30-06-2010 {βλέπε ΜΕΡΟΣ Α' - ΚεΦ. Γ' της παρούσης εγκυκλίου) {π.χ. σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΠΕ μαθητείας Α' και Β' κύκλου του ΟΑΕΔ, κ.τ.λ.): Έντυπα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
3. Εκτός των ανωτέρω, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλλουν σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/ 2010 μαζί με την αίτηση -δήλωση υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα του οποίου το περιεχόμενο θα εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 67728/Α2/11-06-2010 {ΦΕΚ 863 Β') και προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα, δεν θα γίνεται καταχώρηση των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος ή και της συστατικής επιστολής με αντίγραφο της αίτησης στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπουργείου. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν εκκλησιαστικά σχολεία, για να μείνουν στον πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων {ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία) θα πρέπει να αξιολογηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεσή του. Όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά για τη πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά σχολεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για τη πρόσληψή τους ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, όπως και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, προϋπόθεση είναι η έγκριση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ή το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος, δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.
Για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος κεΦαλαίου σημειώνεται ότι:
Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την παρούσα, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ. 4, του ν.1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτουν αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.
Β. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της aριθμ. 44840/Π5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β') ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΘΠΑ και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις της aριθμ. 2458/22-2-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267 Β') ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
Γ. Δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες, καταχωρισμένες στο παρελθόν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Επιπλέον, σύμφωνα με την aριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β') Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Β' -διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1863 Β') Υ.Α., οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν υποχρεωτικά στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη διεύθυνση πρόσληψής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 και 4 του ν.3848/2010):
α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων A.E.I. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α).
Επισημαίνεται ότι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της ανωτέρω συγκεκριμένης διάταξης,
ή
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος A.E.I., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
ή
γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι., ή
δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή
ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
στ) Με κατοχή αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π),  σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της εκ μέρους του ΣΑΕΠ είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια του αιτούντος (αριθμ. 68651/IA/19-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ευρωπα·ίκής Ένωσης- Τμήμα Δ' Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).
ζ) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενο τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
Παράλληλα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη μεταβατική περίοδο και για τους δύο επόμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 9 παρ. 6. του ν. 3848/2010), ήτοι τα πτυχία:
α) Τμημάτων Α.Ε.Ι.:
-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών -Δημοτικής Εκπαίδευσης
-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου -Φιλοσοφίας
-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
β) Σχολής Νηπιαγωγών
γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και
ε) Καθηγητικών Σχολών.
Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α'), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εΦεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.Π.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ.5 του ν.3404/2005, ( ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Α'), το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3687 /2008) και το άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 3794/2009.
Διευκρινίσεις νια την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥτΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

1. Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:
α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.
β. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
γ. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το σύστημα Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο, που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Στους πίνακες προτάσσονται με τη σειρά, που αναφέρονται:
α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας {βλέπε Μ ΕΡΟΣ Α'- Κεφ. Α' Ενότ.2 και ΜΕΡΟΣ Β, Κεφ. Δ' παρ. 2α της παρούσης εγκυκλίου)
β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία{ βλ. ΜΕΡΟΣ Α'- Κεφ. Α'- Ενότ. 2 και ΜΕΡΟΣ Β, Κεφ. Δ' παρ. 2γ)
γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας βλέπε Μ ΕΡΟΣ Α'- Κεφ. Α'- Ενότ. 2 και ΜΕΡΟΣ Β, Κεφ. Δ' παρ. 2γ της παρούσης εγκυκλίου)
3. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, [αριθ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β'), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β') Υ.Α.].
4. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών και την καταχώριση τυχόν προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-06-2010 θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΟ: http://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις [σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β') Υ.Α. και της 79630/Δ2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003 τ.Β')].
Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΔΒΜΟ: http://www.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός των αποκλειστικών προθεσμιών, που θα ορισθούν, καθόσον οι πίνακες αυτοί, μετά την τελική κύρωση τους, ουδεμία μεταβολή επί των στοιχείων της προϋπηρεσίας θα επιδέχονται.
Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων αναρτώνται εκ νέου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΟ: http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί, πίνακες αναπληρωτών, οι οποίοι κυρώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών με Υπουργική Απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο
α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 5 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (ί) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση εώς το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ίί) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.
π.χ. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και εργάζεται στην «Α-Α' Ανατολικής Αττικής- Μειωμένου Ωραρίου» παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο μόνο στην «Α-Α· Ανατολικής Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη περιοχή στις κατά προτεραιότητα προτιμήσεις του ή έχει ενεργοποιήσει το πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας». Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου του έως το μέγιστο του θεσμού μειωμένου ωραρίου, ήτοι 15 ώρες εβδομαδιαίως.
γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου εκπ/κού ως ωρομισθίου ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.
Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης ενεργοποιούνται οι διατάξεις του ν.3966/2011 (βλέπε ΜΕΡΟΣ Α'- ΚεΦ.Β'- παρ.5) περί κυρώσεων στους πίνακες αναπληρωτών.
2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους
Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων, σε περίπτωση που προσληφθεί ως αναπληρωτής και δεν αναλάβει/παραιτηθεί, υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις μόνο στον κλάδο που προσλήφθηκε. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο έναντι του/των άλλων.
Σημειώνεται, δε, ότι εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής:
α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες των λοιπών κλάδων,
β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρεςωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο (εφόσον αναλάβει υπηρεσία και δεν παραιτηθεί από την απασχόληση με μειωμένο), ενώ ταυτόχρονα παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους άλλους κλάδους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου.
3. Υποψήφιος σε κλάδο της Γενικής Εκπαίδευσης και σε κλάδο της Ειδικής Αγωγής.
Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες αναπληρωτών της Γενικής Εκπαίδευσης και στους αντίστοιχους πίνακες της Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή:
α. με πλήρες ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης (και αντιστρόφως).
β. με μειωμένο ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής, ο εκπ/κός, εφόσον αναλάβει υπηρεσία και δεν παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο διδασκαλίας (και αντιστρόφως).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 & 2 του παρόντος κεφαλαίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής των πινάκων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσλαμβάνονται μέσω των ΠεριΦερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης με απόφαση του οικείου Δ/ντη. Επομένως, για τους προσληφθέντες σε φορείς της Ειδικής Αγωγής μέσω των ΠεριΦερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης (π.χ. κλάδου ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών) η αίτησή τους στη Γενική Εκπ/ση παραμένει ενεργή και οι εκπ/κοί οφείλουν να την απενεργοποιήσουν (βλέπε ΜΕΡΟΣ Β'- ΚεΦ. Γ' - παρ. 3 και παρ.4), προκειμένου να μην προσληφθούν και στους κλάδους της Γενικής Εκπ/σης της παρούσης εγκυκλίου (βλέπε Μέρος Β για τους κλάδους της εγκυκλίου). Εάν, δε, δεν aπενεργοποιήσουν την αίτησή τους και προσληφθούν από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, ειδάλλως, υφίστανται τις κυρώσεις μη ανάληψης του άρθρου 59 παρ. 17 του ν.3966/2011.
4. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους και σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων {Ε.Κ.Κ.Ν.).
α. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως αναπληρωτή με πλήρες ωράριο σε Ε.Κ.Κ.Ν., αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης του εκπ/κού από τα Ε.Κ.Κ.Ν., ο εκπαιδευτικός δεν διαγράφεται από τους πίνακες αναπληρωτών του επόμενου σχολικού έτους, είναι, δε, δυνατή, κατόπιν σχετικής αίτησης του εκπ/κού, η επανενεργοποίηση της αίτησής του για πρόσληψη ως αναπληρωτή σε σχολεία γενικής εκπ/σης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.
Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο σε Ε.Κ.Κ.Ν., παραμένει ενεργή η υποψηφιότητά του για πρόσληψη ως αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως αναπληρωτή με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο σε σχολεία γενικής εκπ/σης, παραμένει ενεργή η υποψηφιότητά του για πρόσληψη ως αναπληρωτή στα Ε.Κ.Κ.Ν .. Εφόσον, δε, ο εκπ/κός παραιτηθεί, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία σε Ε.Κ.Κ.Ν., ουδεμία κύρωση έχει για την επόμενη σχολική χρονιά. Σε ενδεχόμενη, όμως, παραίτησή του στη συνέχεια και από το Ε.Κ.Κ.Ν., δεν έχει δικαίωμα επανενεργοποίησης των αιτήσεών του στους πίνακες γενικής εκπ/σης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.
Για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων επισημαίνεται ότι:
• Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων δεν υπόκειται σε κυρώσεις. Εν τούτοις, στην περίπτωση που το επιθυμεί, δύναται να αιτηθεί επανενεργοποίηση της αίτησής του, υποβάλλοντας σχετική δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από  τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υποβάλει.
• Για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται, αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους για το σχολικό έτος που διανύεται, ενώ ουδεμία κύρωση έχουν για την επόμενη  σχολική χρονιά.
• Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπ/κού με την ίδια ή με άλλη Δ/νση Εκπ/σης (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).
• Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ειδικότερες περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναστολής αιτήσεων ή/και προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης κατά κλάδο και πίνακα, που δεν  περιγράφονται ανωτέρω, ο υποψήφιος οφείλει να απευθυνθεί στα τηλέφωνα που παρέχονται στο παράρτημα της εγκυκλίου.

ΜΕΡΟΣ Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι χειρόγραφες αιτήσεις, που καταθέτουν, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καταστρέφονται μετά την καταχώρισή τους και την παραλαβή της μηχανογραφημένης αίτησης.
2. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρμόδιους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν λαθών.
3. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αμέσως, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να διαβιβάσουν με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς ή με κλητήρα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΘΠΑ μόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά.
α. Στη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α'(για τους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60) και στη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε, Τμήμα Α' (για τους λοιπούς κλάδους), ομαδοποιημένα κατά κλάδο:
ί. φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών των υποψηφίων {βλέπε ΜΕΡΟΣ Β'- κεφ. Δ'):
1. δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού
2. πιστοποιητικά πολυτεκνίας και τριτεκνίας
3. πιστοποιητικά υγείας των ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας)
4. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσια σχολεία μέχρι και 30-06-2010
5. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών μέχρι και 30-06-2010
6. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εξωτερικού μέχρι και 30-06-2010
7. λοιπές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλάδων Δ/θμιας Εκπ/σης μέχρι και 30-06-2010 του ν.3027/2002 και του ν. 3762/2009 {βλέπε ΜΕΡΟΣ Α'- κεΦ. Γ')
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως διατηρήσουν στην Υπηρεσία τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αναμένοντας νεότερες οδηγίες από τα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β. Στη Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, μαζί με  αντίγραφο της αίτησης τα δικαιολογητικά υποψηφίων της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης:
1. βιογραφικό σημείωμα
2. συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας {εφόσον υπάρχει).
Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστηκε 3841 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012 11:12
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter