Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 12:44

4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης"

Γράφτηκε από τον 

iake-synedrio4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε. με θέμα: "Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης - Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης"

Ηράκλειο, 27 - 29 Απριλίου 2018

 

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με κεντρικό θέμα: «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης.

Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»

Ηράκλειο, 27 - 29 Απριλίου 2018

 

Με το Συνέδριο αυτό στοχεύουμε στην αναζήτηση του λόγου (discourse) για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία τους στις σημερινές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Στοχεύουμε επίσης στη διερεύνηση, την αποτύπωση και την καταγραφή των αλλαγών και των επιπτώσεων που έχει αυτός ο λόγος στην έρευνα, την εκπαίδευση και σε όλα τα πεδία κοινωνικής δράσης. Το θέμα του 4ου Συνεδρίου εστιάζει στον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης γενικότερα μέσα από την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν σε τρεις άξονες: δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες.

Όπως επισημαίνεται από πολλούς αναλυτές και ερευνητές, οι σύγχρονες κοινωνίες δέχονται πιέσεις και επιδράσεις κλιμακούμενης έντασης, πολυεστιακής προέλευσης και πολυεπίπεδης στόχευσης, σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τους θεσμούς, στην περίοδο της παγκοσμιότητας. Συνθήκες όπως οι πολιτικές λιτότητας, η μετανάστευση, οι προσφυγικές ροές, οι νέες μορφές ανισότητας και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύπλευρης κρίσης για τις κοινωνίες, τα άτομα και τις συλλογικότητες, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, διακυβεύματα και συγκρούσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο σχέσεων, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας σε μια κοινωνία, όπου τα άτομα γίνονται όλο και πιο ευάλωτα, όλο και πιο «διαφανή» και ταυτόχρονα όλο και πιο «αόρατα». Ως εκ τούτου οι ρόλοι και οι ταυτότητες σε ατομικό, συλλογικό και θεσμικό επίπεδο αναπλαισιώνονται υπό καθεστώς εποπτείας και διεθνούς διακυβέρνησης.

Η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση υφίστανται ανατροπές και αμφισβητήσεις και επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές προτεραιότητες και στοχεύσεις, φανερές και αδήλωτες. Είναι γεγονός πως στις μέρες μας σε ένα μεγάλο βαθμό προβάλλεται η ανάγκη απεξάρτησής τους από τις έντονες ιδεολογικές φορτίσεις των περασμένων δεκαετιών. Ισχυρά, ωστόσο, είναι τα επιχειρήματα όσων επισημαίνουν τον κίνδυνο της υποβάθμισής τους μέσα από τεχνοκρατικού, εργαλειακού και διαχειριστικού τύπου πολιτικές, μεθοδεύσεις και στοχεύσεις. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στη σφαίρα της ιδιωτικής δράσης, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα και μας αναγκάζει να ξαναδούμε περιεχόμενα και προοπτικές.

Με βάση τα παραπάνω, το 4ο Διεθνές Συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.

  • Δημοκρατία και δικαιώματα

-          Ανθρώπινα δικαιώματα παρελθόν, παρόν και μέλλον

-          Πολιτικές οντότητες, συμμετοχή και συλλογικότητα

-          Έθνη, κράτη και πολιτικοί θεσμοί

-          Ελευθερία, αντιπροσωπευτικότητα και πολιτικά δικαιώματα

-          Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία

-          Πολιτική, πολιτειακή και δημοκρατική παιδεία

-          Εξουσία, θεσμοί και νέοι κοινωνικοί ρόλοι

-          Δημοκρατία και σχολικές πρακτικές

-          Δημοκρατία και εκπαιδευτική ηγεσία

-          Κοινωνική κρίση και δημοκρατία

-          Θρησκεία, τέχνη, πολιτισμός στον δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση

  • Κοινωνικές ανισότητες

-          Κρίση και κοινωνικές συνέπειες

-          Νέες διαστρωματώσεις και κοινωνική κινητικότητα

-          Μετανάστευση και προσφυγικά ρεύματα

-          Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση

-          Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μειονότητες και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση

-          Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

-          Κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικές σχέσεις

-          Μετάβαση – Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

-          Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας

-          Εκπαίδευση, εργασία και ανισότητες

  • Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία

-          Πολιτικές και προσεγγίσεις στην έρευνα

-          Θετικές επιστήμες στην κοινωνία της γνώσης

-          Ανθρωπιστικές επιστήμες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

-          Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις

-          Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρμογές

-          Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

-          Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δράσεις

-          Διδακτικά πακέτα και μέθοδοι διδασκαλίας

-          Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Απριλίου 2018, στο  Ηράκλειο Κρήτης.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 - Ερευνητές

 - Επιστήμονες

 - Μελετητές

 - Στελέχη της εκπαίδευσης

 - Σχολικούς Συμβούλους

 - Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

 - Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς φοιτητές

 - Διδάκτορες

 Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές  του συνεδρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Εισηγήσεις
  • Θεματικά συμπόσια 
  • Αναρτημένες ανακοινώσεις  POSTER(Συμμετοχή και από απόσταση)
  • Εργαστήρια

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του συνεδρίου.

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου: ελληνικά και αγγλικά.

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο ως εισηγητές – με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση, σε εργαστήριο ή θεματικό συμπόσιο – πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ιστοσελίδας iake.weebly.com όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισμό του είδους της εργασίας και τον θεματικό άξονα που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2018.

Το κόστος συμμετοχής με εισήγηση – ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, βεβαίωση εισηγητή, το ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Το κόστος παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, το ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα. Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν στην 3η ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Συγκεκριμένα:

  • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
  • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή
  • Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης

Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, θα πρέπει να υποβάλλουν την περίληψη έως τις 15 Δεκεμβρίου, και μετά από επιβεβαίωση για την έγκρισή της, να υποβάλλουν το τελικό κείμενο της εργασίας έως τις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την επιτροπή. Η επιλογή των εργασιών που θα βραβευτούν θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας, η οποία θα αποτιμηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής, βράβευσης και δημοσίευσης της εργασίας σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: http://iake.weebly.com .

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του συνεδρίου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων  και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, κρητική παραδοσιακή βραδιά, εκδρομική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση των συνέδρων και των συνοδών τους στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.

2η παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τη γαστρονομία της Κρήτης.

3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή στον Θαλασσόκοσμο- Μάλια – Άγιο Νικόλαο- Ελούντα- Σπιναλόγκα – Πλάκα.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://iake.weebly.com

Διαβάστε επίσης: 6 + 1 λόγοι να μάθεις μια ξένη γλώσσα

 

 

Διαβάστηκε 7396 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 12:00
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια (6)

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter